Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Szymon Żmudź


7 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
8 individuals are missing birthplace map coordinates: Eudokia vel Ewa Nakoneczny? lub Karpik?, Błażej Żmudź, Maria , Bazyli Nakoneczny? lub Karpik?, Maria , Marcin Trymbulak, Anna Cideło vel Żytyńska, Anna Zaduszkowa.