Olejów na Podolu - drzewa genealogiczne

Pedigree map of Józef Żmudź


9 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Eudokia vel Ewa Nakoneczny? lub Karpik?, Wincenty Kusiak, Maria Łokieć, Michał Laszkiewicz, Zofia Pobereźnik, Maria Sąsiadek.